PROFESIONÁLNÍ ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

Krajinářské studie, studie sídelní zeleně

Zahradní a krajinářská architektura

Hodnocení stavu stromů, pasporty zeleně

Tahové zkoušky stromů

Implementace projektů do systémů GIS

Poradenství a management projektů souvisejících s dotačními tituly pro zeleň