O NÁS


Vzdělání

  • Zahradní a krajinářská architektura
  • Krajinné inženýrství

Autorizace

  • Zahradní a krajinářská architektura (A3)
  • Certifikace pro provádění tahových zkoušek

Firemní filozofie

  • "Jediný způsob jak dělat dobře svoji práci, je milovat to, co děláš. " Steve Jobs

NÁŠ TÝM


Jindra Kasalová

Zahradní a krajinná architektura, design

„Po studiu zahradní a krajinné architektury na Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě jsem se dlouho věnovala návrhům a realizacím sadovnických úprav v soukromé firmě. Od roku 2006 do roku 2016 jsem pracovala jako projektantka pozemkových úprav, což mi přineslo jiný pohled na obor - soustředění na krajinu jako celek. V současnosti je pro mě nejdůležitější pomáhat okolní krajině, obnovovat přírodní struktury a energie, které na nás pozitivně působily po dlouhá tisíciletí. S vědomím krásy, rozmanitosti a přírodního bohatství Čech, Moravy a Slezska, srdce Evropy. "

Dana Binderová

Krajinné inženýrství, GIS, design

„Jsem absolventkou oboru krajinné inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Po studiu jsem dlouhou dobu pracovala jako projektantka pozemkových úprav, čímž jsem získala cenné zkušenosti z tohoto oboru. V rámci své činnosti se zabývám koncepcí uspořádání krajinného prostoru na jednotlivých úrovních.

Nejdůležitější je pro mě tvorba funkční, biologicky rozmanité, trvale udržitelné krajiny, která vytvoří stabilní harmonický životní prostor; s největším respektem k ní samotné.“